Grönt topprepskort (för föräldrar)

För de föräldrar som inte har Svenska Klätterförbundets gröna säkringskort så erbjuder
vi en rabatterad topprepskurs. Ni måste ha detta kort för att vara med och säkra de yngre
barnen under kursens gång då lägsta ålder för att ta kortet är 13 år. I ungdomsgruppen är
målet att deltagarna själva ska ta det gröna kortet men även här kommer ni som föräldrar
att behöva vara med under första tiden för att säkra era barn.


Tillfälle 1-5

En introduktion till klättring för deltagare som är nya. Instruktörerna kommer att se till alla deltagare som
individer och anpassa träningen därefter samtidigt som vi kommer försöka hålla en röd tråd som är gemensam
för alla genom kursen. Barnen/ungdomarna kommer lära sig den basala motoriken och balansen i klättring på
ett lekfullt sätt. Övningar i att inte känna rädsla på väggen samt kunskaper om utrustning och leder kommer
också ingå i undervisningen. För de som redan klättrat förut anpassar vi träningen så den blir rolig och utmanande. 

Tillfälle 6-10

Här erbjuds lite mer utmanande klätterövningar för de som känner sig redo och även ge barnen/ungdomarna lite
mer eget ansvar, utifrån egen förmåga, att sköta uppvärmning och nedvärmning själva. För de som redan klättrat
lite mer sedan tidigare kommer vi individanpassa så att de lär sig ännu mer om klätterteknik på detaljerad nivå
och även mer om hur man planerar och läser klätterleder. 

ÖVRIG INFORMATION

Försök att vara på plats ungefär 10-15 minuter innan kurstillfällena börjar varje vecka så barnen och ni föräldrar
hinner byta om och få utrustning i receptionen innan träningen börjar. Vi säljer enklare fika i receptionen så som
kaffe, läskedrycker, frukt och energibars men medtag gärna något mellanmål vid behov. 

(För helgdagar och diverse lov som infaller under kursens gång kommer ni i grupperna att gemensamt med
instruktörerna komma överens om hur ni vill förlägga träningen; det är upp till varje grupp med ledare att
planera så att alla får möjlighet att gå sina 10 tillfällen.)

DENNA TJÄNST ÄR TILLGÄNGLIG PÅ

Klätterlabbet Centrum
Klätterlabbet Partille

 

 


KURSINFORMATION

FÖRKUNSKAPSKRAV
Inga förkunskaper krävs

TIDSÅTGÅNG
2 tillfällen á 2 h

PRIS
550 kr/pers (ord. pris 850 kr).

UTRUSTNING
All utrustning ingår.

BOKNING
Kom in till oss för att boka (betalning sker vid
samma tillfälle). Bokningen sker i mån av plats,
är den kurs du tänkt gå fullbokad ser vi till att
boka in dig på nästkommande (alternativt ett
annat datum som passar dig).